DARMOWA dostawa przy zakupie od 800 zł – Dostawa w ciągu 3-4 dni roboczych – Wymiana towaru w ciągu 14 dni od otrzymania towaru

Regulamin

1. Przedsiębiorca

Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy działający pod adresem www.mahogany.pl jest Ing. Peter Greša, Ľ. Podjavorinskej 34, 949 01 Nitra, Słowacja (dalej Ing. Peter Greša) z siedzibą przy ul. Ľ. Podjavorinskej 34, 949 01 Nitra, Słowacja wpisaną do Živnostenského registra Slovenskej Republiky prowadzonego przez Okresný úrad Nitra pod numerem 403-7965, posiadającą REGON: 31126961.

2. Zasady działania sklepu internetowego Mahogany.pl

Mahogany.pl prowadzi sprzedaż towarów poprzez zorganizowany sklep internetowy za pośrednictwem sieci Internet.

3. Zamawianie towarów

3.1. Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową www.mahogany.pl

3.2. Towary w sklepie internetowym są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się informacje o właściwościach towaru, jego cenie, materiale, z którego jest wykonany itp.

3.3. Klient, zamawiając towar, dokonuje jego wyboru w sposób właściwy dla danej rzeczy, określając w szczególności rozmiar, kolor, a w razie potrzeby podając także inne specyficzne informacje oraz liczbę sztuk zamawianych towarów.

4. Jak kupować w sklepie internetowym – szczegółowa instrukcja

4.1. Po wybraniu przez Klienta towaru, należy kliknąć ikonę „DODAJ DO KOSZYKA”.

4.2. Produkt zostaje przeniesiony do koszyka, który jest widoczny po kliknięciu na ikonę koszyka w pasku w górnej części strony.

4.3. Po wybraniu opcji "Przejdź do kasy”, uruchomi się strona, gdzie należy wprowadzić dane niezbędne do wysyłki zamówionego towaru.

4.4. Przez zalogowanie Klient uzyskuje dostęp do dodatkowych opcji takich jak: historia zamówień, możliwość sprawdzenia, na jakim etapie jest ostatnie złożone zamówienie, zapamiętanie adresów wysyłek, możliwość otrzymywania aktualnych informacji o produktach ze sklepu.

4.5. Po wybraniu sposobu dostawy na podany adres i wprowadzeniu wszystkich potrzebnych danych (w tym ewentualnie danych do faktury), należy wybrać sposób dostawy/płatności.

4.6. Klient ma możliwość wybrania sposobu płatności przelewem bankowym lub opłacenia przesyłki przy odbiorze.  W przypadku nieotrzymania płatności na rachunek Ing. Peter Greša, zamówienie nie jest uznawane za prawidłowo złożone, umowa nie zostanie zawarta, a zamówienie nie zostanie zrealizowane. W takiej sytuacji można powtórnie złożyć zamówienie.

4.7. W przypadku konieczności poprawienia lub zmiany sposobu dostawy/płatności należy kliknąć inny wybrany sposób dostawy/płatności.

4.8. Na każdym etapie składania zamówienia, do czasu dokonania płatności, można anulować zamówienie, zaprzestając przechodzenia przez kolejne kroki i wychodząc z podstrony służącej do składania zamówień. Można to zrobić na kilka sposobów, np. klikając w ikonkę służącą do powrotu na poprzednią stronę lub klikając na dowolną podstronę (albo produkt) znajdujący się na stronie www.mahogany.pl. Zamówienie, którego proces składania nie zostanie doprowadzony przez Klienta do końca, nie zostanie zrealizowane.

4.9. E-mail potwierdzający wpłynięcie zamówienia Klienta zostanie wysłany na adres e-mailowy podany w danych logowania. W treści wiadomości e-mail Klient otrzyma zindywidualizowany numer zamówienia, którego podanie umożliwia m.in. ustalenie stanu realizacji zamówienia.

4.10. Ing. Peter Greša może kontaktować się z Klientem na podany przez Klienta adres e-mail lub telefonicznie w celu wyjaśnienia wątpliwości, potwierdzenia złożenia zamówienia lub w innych kwestiach związanych z realizacją zamówienia.

5. Ceny

Ceny na stronie podawane w złotych polskich są cenami brutto, zawierają podatek VAT. Do ceny towaru należy doliczyć koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy i płatności. Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą Klienta. Po złożeniu zamówienia cena zamówionych towarów nie zmieni się, niezależnie od wprowadzonych przez Ing. Peter Greša zmian cen lub rozpoczętych akcji promocyjnych lub wyprzedażowych. Ing. Peter Greša zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w sklepie internetowym, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

6. Dostępność zamówionych towarów

Wszystkie towary sprzedawane w sklepie internetowym są towarami dostępnymi. W wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez wielu Klientów, może zdarzyć się, że towar nie będzie dostępny. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania zamówienia i podejmie decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). W karcie produktu udostępniana jest Klientom informacja o pełnym zakresie rozmiarów – rozmiary aktualnie niedostępne również znajdują się na tej liście, jednakże są wyraźnie oznaczone innym niż rozmiary dostępne kolorem. Produktu w rozmiarze niedostępnym nie można dodać do koszyka ani do listy życzeń („przechowalni”).

7. Realizacja niepełnego zamówienia

W przypadku braku danego towaru w magazynie lub niemożności zrealizowania zamówienia z innego powodu, Klient zostanie poinformowany drogą e-mailową o problemach z realizacją zamówienia i możliwych rozwiązaniach (np. częściowa realizacja, pełna realizacja, lecz związane z tym wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia bez negatywnych skutków dla Klienta). Jeśli Klient nie chce, by zamówienie częściowe było realizowane – zamówienie jest wycofywane bez negatywnych konsekwencji dla Klienta, a w razie dokonania przez niego płatności – uiszczone kwoty zostaną zwrócone.

8. Sposób odbioru zamówienia i czas realizacji zamówienia

UWAGA: dostawy towaru realizowane są jedynie na terenie Polski.

8.1. Zamówienie zostaje przekazane do realizacji bezpośrednio po jego złożeniu – w przypadku przesyłki opłacanej przy odbiorze. W przypadku płatności przelewem bankowym – po potwierdzeniu wpłynięcia należności na konto Ing. Peter Greša. Jeżeli wybrany towar jest dostępny, a Klient wybrał dostawę pod wskazany adres, towar wysłany zostanie do Klienta w ciągu maksymalnie 5 (słownie: pięciu) dni roboczych. UWAGA: W przypadku wyboru przelewu bankowego jako formy płatności realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpływie 100% należności za zamówienie na konto sklepu internetowego, od tego też momentu należy liczyć czas, w ciągu którego towar zostanie przekazany kurierowi.

8.2. Dostarczaniem zamówień zajmuje się firma kurierska DPD – przewidywany czas dostawy to maksymalnie 5 dni roboczych od dnia następującego po nadaniu przesyłki. Całkowity termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 5-7 dni roboczych.

9. Formy płatności za zamówienie

9.1. Za pobraniem: zapłata uiszczana jest do rąk kuriera przy odbiorze przesyłki kurierskiej.

9.2. Przelew: przelewy, które akceptowane są przez Ing. Peter Greša, to tzw. tradycyjne bankowe przelewy.

10. Umowa sprzedaży

Informacje umieszczone na stronie internetowej sklepu www.mahogany.pl nie stanowią oferty zawarcia umowy w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego. Umowa może być zawarta w języku polskim.

11. Wykonanie umowy – termin 

Ing. Peter Greša zobowiązuje się do przekazania towaru kurierowi w terminie do 5 dni roboczych od poprawnego złożenia zamówienia lub, w przypadku braku towaru lub niemożliwości zrealizowania zamówienia, do poinformowania Klienta o braku towaru lub niemożliwości zrealizowania zamówienia w takim terminie. Dni robocze liczone są od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót i niedziel oraz dni uznanych ustawowo za wolne od pracy.

12. Koszt dostawy

Uwaga: Dostawy realizowane są jedynie na terenie Polski. Koszt dostawy uzależniony jest od wybranego sposobu dostawy i płatności. W przypadku przesyłki standardowej kurierem i płatności za pobraniem wynosi on 20,00 PLN brutto.

13. Zwrot rzeczy – odstąpienie od umowy

Klient ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny i zwrócić towar w terminie 14 dni od daty odebrania zamówienia. Warunkiem uwzględnienia zwrotu jest złożenie przez Klienta przed upływem ww. terminu oświadczenia na piśmie – można to zrobić na przykład przez wypełnienie formularza odstąpienia od umowy dołączanego do przesyłki oraz odesłanie produktów na adres: Ing. Peter Greša, Ľ. Podjavorinskej 34, 949 01 Nitra, Słowacja, z dopiskiem: „Zwrot rzeczy e-sklep”. Zwracany towar musi być w stanie niezmienionym, tj. musi posiadać oryginalne etykiety oraz nie może nosić jakichkolwiek znamion użytkowania. Klient otrzyma zwrot kosztów zwracanego towaru.

14. Reklamacje

Każda rzecz kupiona w sklepie internetowym Mahogany.pl (www.mahogany.pl) może być reklamowana z zachowaniem odpowiednich terminów i warunków reklamacji, jeśli posiada wady stanowiące o jej niezgodności z umową. W przypadku reklamacji drogą pocztową, należy wskazać przyczyny reklamacji oraz informacje niezbędne do zidentyfikowania zamówienia. Do złożenia reklamacji może zostać wykorzystany formularz „Reklamacja” dołączony do zamawianego towaru, który należy następnie odesłać przesyłką opłaconą przez Klienta na adres: Ing. Peter Greša, Ľ. Podjavorinskej 34, 949 01 Nitra, Słowacja. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową, Ing. Peter Greša wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy) w ciągu 14 dni, a gdy okaże się to niemożliwe (np. wyczerpany stan magazynu), zwróci koszty wadliwego towaru. W przypadku wymiany towaru Ing. Peter Greša zwróci Klientowi również koszty wysyłki towaru z e-sklepu do Klienta, jeżeli Klient był nimi obciążony i zostały one uiszczone przy zamówieniu. W przypadku uzasadnionej reklamacji Klient otrzyma także zwrot poniesionych kosztów wysłania wadliwego towaru do e-sklepu Mahogany.pl. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji towar zostanie odesłany wraz z informacją o niezasadności reklamacji.

15. Rezygnacja z zamówienia

Klient ma prawo do rezygnacji z zamówienia poprzez telefoniczny kontakt z Obsługą Klienta lub poprzez formularz kontaktowy dostępny w serwisie.

16. Postanowienia końcowe

Do każdego zakupionego towaru dołączony jest paragon fiskalny lub faktura VAT. Ing. Peter Greša nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych danych Klienta.

16.1. Przetwarzanie danych osobowych

Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie przez Ing. Peter Greša danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia wykonanie umowy i zrealizowanie zamówienia.

16.2. Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych

Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie w celach marketingowych swoich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) i powierzenie ich podmiotowi trzeciemu w celu przekazywania Klientowi materiałów reklamowych oraz informacji o akcjach promocyjnych, marketingowych i prowadzącym sklep internetowy – Ing. Peter Greša.

16.3. Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest Ing. Peter Greša z siedzibą na Słowacji pod adresem: ul. Ľ. Podjavorinskej 34, 949 01 Nitra. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych podanie danych osobowych jest dobrowolne, a Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania, zmiany, jak również żądania ich usunięcia.


Uzyskaj 5% rabatu!

Zapisz się i zyskaj 5% rabatu na pierwsze zakupy.

Rabat nie dotyczy artykułów objętych wyprzedażą.

Dziękuję za zainteresowanie!

Możesz użyć kodu o nazwie 5PERCENT przy pierwszym zamówieniu.

Na Twój adres e-mail wysłaliśmy wiadomość z potwierdzeniem, gdzie znajduje się link potwierdzający.